İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖZEL KURULUŞLAR VE KAPASİTELERİ