AİLE EĞİTİM PROGRAMI (AEP)

Aile Eğitimi Programı (AEP) Kapsamında 2018 Yılı Ekim Ayı Sonu İtibariyle 7551 Kişiye Eğitim Verdik.

Aile Eğitim Proğramı (AEP) ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına, aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Aile Eğitim Programı; Aile İletişimi ve Eğitim, Hukuk, İktisat, Medya, Sağlık olmak üzere beş alandan oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen başlıklar altında İlimizde farklı sosyo-demografik özelliklere sahip yetişkinlere eğitimler düzenlenmektedir. 2018 yılı süresince Müdürlüğümüzden Sosyal-Ekonomik Destek Alan Vatandaşlarımıza, Çocuk Evleri Sitesi Personeline,  Merkeze bağlı Beldağı Köyünde ki Kadınlara yönelik her ay düzenli eğitimler verilmiştir ve yine programlar dahilinde eğitimlerimiz devam etmektedir.

            AEP kapsamında İl Koordinatörlerimiz tarafından Eğitici Eğitimi verilmektedir. Aile Eğitim Programları Eğitici Eğitimi Sertifikaları katılımcılara en az iki eğitim verildikten sonra verilmektedir. En son yapılan Eğitici Eğitimi sonrasında 09.05.2018 tarihinde saat 12.00 de Büyük Amasya Otelinde Sayın Valimiz ve protokol üyelerinin katılımıyla “AEP Tanıtım ve Katılım Belgesi Töreni” düzenlenmiştir.

Dr. Öğretim Üyesi Kürşad DEMİRUTKU tarafından AEP eğiticilerimize eğitim verilmiş Saraydüzü Kışlasında halka açık konferans düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüze bağlı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Kulübü Personeline, Müdürlüğümüz çocuk hizmetleri birimlerinde görev yapan meslek elemanları ve bakım elemanlarına, koruyucu ailelere, Amasya İl Merkezinde bulunan İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine, Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Kulüpleri velilerine yönelik “Mahremiyet” Eğitimi,  Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Çocuk Kulüpleri Personeline Yönelik Aile İçi İletişimin Temel Unsurları, Ailenin Kendi Doğal Kaynaklarını Kullanma Yoluyla Problem Çözme Becerisinin Kazanılması, Bir Kriz Durumu Olarak Boşanma Olgusu, Etkili ve Yetkin Ebeveynlik, Davranış Problemleri ve Başa Çıkma Yolları konularında 5 hafta boyunca haftada bir gün olmak üzere eğitim verilmiş ve 15. Piyade ve Eğitim Tugayında ki er/erbaşlara yönelik Evlilik Öncesi Eğitimleri düzenlenmiştir.

            2018 yılı Ocak-Mart ayları içerisinde AEP ve Evlilik Öncesi Eğitim kapsamında düzenlenen eğitimlerle 1800 kişiye ulaşılmıştır. Ayrıca “Mahremiyet Eğitimi” nde 520, “Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü” konulu eğitim ve konferansta 260, “Evlilik Öncesi Eğitim” 4500, Müdürlüğümüze bağlı faaliyet yürüten Özel Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü personeline yönelik 471 kişi olmak üzere 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle toplamda 7551 kişiye AEP kapsamında eğitimler verilmiştir.