Amasya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünün 28/08/2018 tarih 7587 sayılı yazısı