18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Kapsamında Çocuklarımızla Funda VAROL Hanımefen'diyi Ziyaret Ettik

Ülkemizde yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile yabancı uyruklu çocuklarımız arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Sosyal Uyum Programı” başlatılmıştır.

Bu Program ile çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

18 Aralık günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 2000 yılında “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiştir. Her yıl 18 Aralık’ta kutlanan Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

İl Müdürlüğü olarak ‘Sosyal Uyum Programı’ kapsamında, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında Afgan, İran ve Irak uyruklu 5 çocuğumuzla birlikte Funda VAROL Hanımefendiyi ziyaret ettik.

Çocuklarımızla yakından ilgilenen Funda VAROL Hanımefendi çocuklarımıza hediyeler verdi. Ayrıca Funda VAROL Hanımefendi bu ülkenin kültürünü, siyasi yapısını, idari yapısını öğrenmek isteyen bütün yabancılar açısından bütün göçmen kardeşlerimizin özellikle çocuklarımızın kendilerini rahat hissedecekleri tüm imkânları kendilerine sunmak için devletimizin gayret gösterdiğini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğini ifade etti.