Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü Personeline ŞÖNİM Müdürlüğünce Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi.

          Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü Personeline Kadına Karşı Şiddetle Mücadele hususunda farkındalık artırmak, kurumsal işbirlikleri desteklemek, bireysel mücadele yöntemleri, başvuru mekanizmalarının yer aldığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi” Amasya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce (ŞÖNİM) 02- 03.10.2018 tarihlerinde ŞÖNİM Kuruluş Müd. V. Azize DOYRAN tarafından eğitim verilmiştir.
          Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne iki ayrı oturum ile tüm personelin katılımı sağlanmıştır. Eğitim içeriği ile yerel ölçeklerde yapılabilir olan bireysel mücadele ve desteklerin yanı sıra kurumsal mekanizmanın güçlendirilmesi hususunda ortak paydada buluşulmuştur. Söz konusu eğitime personelin etkin katılımı ile verim üst düzeyi sağlanmıştır. Eğitimlerin İl Eylem Planları kapsamında diğer kamu kurum kuruluşlarında verilmeye devam edecektir.