Çocuklarımız İçin Açılan İşaret Dili Kursumuz Başladı.

            İl Müdürlüğü Personeli İşaret Dili Tercümanı Mustafa BAYAT öğreticiliğinde kuruluşlarda kalan ve İl Çocuk Hakları Komite Üyesi Çocuklarımız için açılan işaret dili kursumuz başladı. İşaret Dili Kursu hafta sonu  13:00 - 17:00 saatleri arasında  İl Müdürlüğü toplantı salonunda  verilmektedir.
        İşaret Dili Tercümanı Mustafa BAYAT dersinin başında işaret dili eğitimine başlamadan işitme engellileri tanımanın gerekli olduğunu ifade etti. "İşaret Dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dil. Artık bilinçlendikçe yavaş yavaş azalan bir yanlış kanı ise İşaret Dili'nin evrensel olduğu. Dünyanın neresinde kimle olursa olsun iletişim kurabileceğimiz evrensel bir dil iyi olurdu, ancak İşaret Dili bu tanıma uymuyor. Ülkeden ülkeye değişen İşaret Dili'nin bölgelere göre farklılık gösteren aksan ve lehçeleri bile var. Ayrıca, Türk İşaret Dili ve Türkçe'nin gramer yapısı olarak birbirinden farklı iki dil olduğunu belirtmek gerekiyor.
         Günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan İşaret Dili ise kökeni 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne uzanan Türk İşaret Dili, kısaca TİD. Tarihi oldukça eskiye dayanan TİD'nin Osmanlı mahkemelerinde bu dilin kullanıldığına dair bilgiler var. İlk işitme engelliler okulu yine Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından 1902'de kurulan Yıldız Sağırlar Okulu'dur ve günümüz TİD'nin temelinin burada atıldığı tahmin edilmektedir. İşaret Dili görsel bir dil olduğu için yazılı tarihte yaygın olarak kayıt altına alınmamıştır. dedi.