İl Müdürümüz Mustafa ARSLAN'ın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı

           Devlet, çağdaş nitelikleriyle milletin her kesiminin ihtiyaçlarını karşılayarak, ferdi ve toplumu, mutluluk ve güvenle yaşatma görevini üstlenen bir 

teşkilattır. İnsan haysiyetine yaraşır ve toplumla kaynaşan hayat tarzı, engellilerin en tabii hakkı ve devletin de öncelikli vazifesidir. Devletin, engellilik konusunu eğitim ve organize yönleriyle bir bütün olarak ele alması insan haklarının bir gereğidir. Nitekim Anayasamız ve yasalarımız engellilere ilişkin olarak evrensel değerlerle düzenlemeleri öngörmüş ve Devleti engellilerin sorunlarına yönelik olarak yükümlü kılmıştır.
 
       Engellilerimizin karşılaştıkları sorunların çözülmesi, çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, hak ve özgürlüklerden herkesle eşit oranda yararlanması, kültür, sanat ve spor alanlarında ve toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için desteklenmesi yalnızca devletin değil, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun diğer kesimlerinin ortak görevidir. Bu kapsamda engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesine Bakanlığımız gereken önemi vermektedir.
 
             Bu nedenle de istisnasız bütün insanlarımızın sahip olduğu engellilere karşı duyarlılık duygularını, toplumsal bir potaya taşımamız gerekmektedir. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe, bireysel ve aile danışmanlığı hizmetlerinden gerektiğinde sürekli bakıma kadar bir çok hizmet modelini İl Müdürlüğü olarak uygulamaktayız.
         Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın haklarını korumakla, onlara gerekli yardımları sağlamakla yükümlüyüz. Amasya il genelinde 2256’e yakın engelli vatandaşımıza evde bakım hizmetleri kapsamında her ay kişi başı 1305,97 TL sosyal yardım yapmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın bakıcılarına en son 2019 Nisan ayında yaklaşık 2.946.248, 32 TL ödeme yapılmış olup, engellilerimizin takibi yapılmaya devam edilmektedir.
           Engelli vatandaşlarımıza acıma duyguları ile yaklaşmak yerine kurumsal hizmetlerin geliştirilmesi esas alınmalı, engellilere hizmet götüren kamu, özel sektör ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesine önem verilmelidir. Bu gereklilik ve sosyal hukuk devleti anlayışı ile engellilerin sorunlarını önemseyip, gerekli ve çağdaş hizmet modellerinin geliştirilmesi ve engellinin tüketen değil, üreten ve bağımsız yaşayabilen insanlar haline getirilmesi gerekmektedir.
 
               Bu duygu ve düşüncelerle engel tanımayan tüm engelli kardeşlerime aileleriyle birlikte yaşam boyu sağlıklı ve mutlu yarınlar dilerim.

 
 
                                                                                                                                                                                                Mustafa ARSLAN
                                                                                                                                                                                                       İl Müdür V.