Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü Kapsamında Toplantı Yapıldı

      Cumhurbaşkanlığı Birinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamında yer alan “Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin artırılması” eylemini gerçekleştirilmesi Bakanlığımız sorumluluğunda olup, bu amaçla 30 Ekim 2018 tarihinde Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü” imzalanmıştır.
           Bu çerçevede Bakanlıkların işbirliğinde söz konusu protokolün yerelde uygulanabilirliğini sağlamak ve uygulayıcılara rehberlik etmek amacıyla İl Müdürlükleri için “Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü Uygulama Esasları” hazırlanmıştır. 
Bahse konu uygulama esaslarını ilimiz imkânları ölçüsünde uygulanabilirliğini görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak için 14.05.2019 tarihinde saat 10:00 da Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplantı yapılmıştır.
Toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa ARSLAN, Ticaret İl Müdürü Ahmet AKBAY, SGK İl Müdürü Nurcan YURT ŞENEL, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman YILMAZ, KOSGEB Amasya Müdürü Bayram Ali KUKUŞ, Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail ÇITTIR, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ali ÖZBÜLBÜL, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nden Aydın BOZKURT, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan Burak AYDOĞAN ve konuyla ilgili kurum personeli katılmıştır. 
       Toplantıda Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulunulmuş "Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu"  oluşturulmuş ve oluşturulan çalışma grubunun Haziran ayında üst düzey yetkililerinde katılacağı ve iş takviminin de oluşturulacağı geniş kapsamlı toplantı yapılmasına karar verilmiştir.