Sosyal Uyum Programı Kapsamına Aldığımız Yabancı Uyruklu Çocuklarımızın 40 Yaş Üstü Annelerine Kanser Taraması Yaptırmaya Başladık

         Ülkemizde yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile yabancı uyruklu çocuklarımız arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Sosyal Uyum Programı” kapsamında çalışmalar başlatılmıştır.

      Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak Bu Program ile çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner NERGİZ ile yapılan görüşmede İl Müdürlüğümüzün planlayacağı eğitim programlarında İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından mülteci ve sığınmacı çocuklar ve aileleri için hijyen eğitimi, aile planlaması, diş sağlığı, sağlık hizmetleri gibi konularda eğitim verilmesi kararı alınmış ve 40 yaş üstü annelere kanser taraması yaptırılmaya başlanmıştır.