Sosyal Uyum Programı Kapsamında Çocuklarımız İle Sinema ve Yemek Etkinliği Düzenledik

       Ülkemizde yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile yabancı uyruklu çocuklarımız arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Sosyal Uyum Programı” başlatılmıştır.
      Bu Program ile çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda İlimizde Yabancı uyruklu vatandaşlara hizmet veren Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği ile birlikte yabancı uyruklu 25 çocuğumuzla  sinema ve yemek etkinliği düzenledik.