Sosyal Uyum Programı Kapsamında Okul Müdürleri ve Rehber Öğretmenler İle Toplantı Yaptık.

           Bakanlığımızın önemli projelerinden olan ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk yüz günlük icraatleri içinde de bulunan Sosyal Uyum Programı ve Okul Destek Projesi'nin 81 İl'e yaygınlaştırlması için tüm illerimizde çalışmaların başladığı gibi İlimizde de çalışmalar başlamıştır. Proje kapsamında mülteci çocuklar, sığınmacı çocuklar, geçici korunma statüsündeki çocuklar, engelli çocuklar, sosyal ekonomik destek alan çocuklar, sokakta dilendirilen ve çalıştırılan çocukların sosyal uyum problemlerinin en aza indirilmesi, mevcut risklere yönelik farkındalığın arttırlması, kültürlerarası karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi, sosyal uyum eğitimlerinin etki analiziyle çocuk/genç ve ailelerin güçlendirilmesi ve sosyal uyum programının ve okul destek projesinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde yaşayan sığınmacı ve mülteci çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile yabancı uyruklu çocuklarımız arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde “Sosyal Uyum Programı” başlatılmıştır.
           Bu Program ile çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıklarını arttırmak, haklarına uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve aynı zamanda kültürler arasında karşılıklı anlayışın ve hoşgörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
           Konuya istinaden “Mülteci ve Sığınmacı Çocukların Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışanları Psikolog Melek Sezer ÇALIŞKAN, Sosyal Çalışmacı Senem AKMAN,  İl Merkezde görev yapan Okul Müdürleri ve İl Genelinde görev yapan Rehber Öğretmenlerin katılımıyla Macit Zeren Fen Lisesi Toplantı salonunda 4 Ekim 2018 Perşembe günü saat 13.30 da toplantı yapılmıştır.
            Toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Abidin ÖZCAN, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali BAHÇİVAN, okul müdürleri, rehber öğretmenler ve Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Çalışanları Psikolog Melek Sezer ÇALIŞKAN ve Sosyal Çalışmacı Senem AKMAN katıldılar. 
         Toplantının Açılış konuşmasını yapan İl Müdür Yardımcısı Abidin ÖZCAN; Mülteci ve sığınmacı çocukların bulundukları eğitim kurumlarına uyum sağlamakta ciddi güçlükler yaşadıkları görülmektedir. Yapılan görüşmelerde bütün katılımcıların birleştiği en önemli ortak noktanın çocukların Türkçe bilmemeleri nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarıdır. Çocuklar Türkçe bilmedikleri için hem öğretmenleri ile hem de akranları ile iletişim kuramamaktadırlar. Bu nedenle de sosyalleşememekte ve grubun dışında kalmaktadırlar. Aynı zamanda çocukların ülkemize tam olarak yerleşemedikleri ve sığınmacı konumunda oldukları için beslenme, barınma, temizlik gibi temel ihtiyaçlar noktasında sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.
Bakanlığımızın önemli projelerinden olan ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ilk yüz günlük icraatları içinde de bulunan Sosyal Uyum Programı mülteci ve sığınmacı çocukların yaşadığı problemler karşısında bu çocukların sosyal uyumu ve topluma adapte olabilmesi adına yapılabilecek faaliyetleri kapsamaktadır.
         Programın taşra teşkilatında yürütücüsü olan İl Müdürlüğümüzün bu program kapsamında neler yapabileceği ve sizlerle ortak yol haritasını çizebilmesi için siz kıymetli okul müdürlerimin ve rehber öğretmen arkadaşlarımın fikirlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle sizlerle toplantı yapma ihtiyacı duyulmuştur. Toplantının yapılabilmesi için bizlere desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüze, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali BAHÇIVAN’a, Macit Zeren Fen Lisesi İdarecilerine, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Çalışanları Psikolog Melek Sezer ÇALIŞKAN ve Sosyal Çalışmacı Senem AKMAN’a ve siz kıymetli okul müdürlerim ve öğretmen arkadaşlarıma kurumum adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum dedi.