KALİTE POLİTİKAMIZ

MİSYONUMUZ

Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek.
 
VİZYONUMUZ

Türkiye'nin 2023'e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir kurum olmak.
 
İLKELERİMİZ

  • Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi çerçevesinde insan haklarına, evrensel hukuk ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere bağlı çalışmak,
  • Milli ve manevi değerlere bağlı olmak,
  • Bilimsel veriye dayalı sürdürülebilir hizmet vermek,
  • İşbirliğine açık, tarafsız ve şeffaf olmak,
  • Tüm hizmet verilen kesimlerin ve çalışanların memnuniyetini sağlamak.

 
KALİTE POLİTİKAMIZ
            Koruyucu ve önleyici hizmetleri ile kişi, aile, toplum ve çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve sürekli artıran; değişim ve gelişimi izleyen; yerinde hizmet verme anlayışını benimseyen ve uygulayan bir kurum olmak.
            İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımızı kalitesini tüm çalışanların desteği ve sorumluluk bilinci ile sağlayacak ve sürdüreceğiz. Tüm çalışan kalite politikasını ve oluşturulmuş kalite sistemini uygulamak ve etkinliğini geliştirmekten sorumlu olacaktır.

 

                                                                                                                                         Mustafa ARSLAN
                                                                                                                                                Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V.