Tarihçe

          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname  ile kurulmuştur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurulmasıyla birlikte Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel  Müdürlüğü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünün  faaliyetleri sonlandırılmış ve bu kurumlarca yapılan faaliyetler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilmiştir.